Foto: Lo Birgersson

Äldreomsorg

Du som är äldre kan få råd och hjälp av Göteborgs Stad. Här hittar du information om vilka möjligheter det finns för dig som är äldre att leva ett aktivt liv som senior och vilket stöd som finns i kommunen.

Två lagar styr sjukvården och omsorgen för äldre. Det är socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det är biståndshandläggaren i din stadsdel som fattar beslut i ditt ärende. Du kan alltid överklaga ett beslut.

Bra mat ger god hälsa och ska vara en källa till glädje och njutning. För att må bra behöver du äta och dricka tillräckligt. Det är också viktigt att äta bra för att hålla sig frisk och kunna återhämta sig efter en sjukdom.

Du som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående i hemmet kan få olika former av stöd av kommunen. Din närstående kan ha en sjukdom eller funktionsnedsättning, vara äldre eller ha missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Du kan få hjälp med avlösning, samtalsstöd eller aktiviteter.

För dig som är äldre eller pensionär finns många saker som kommunen kan hjälpa dig med för att underlätta vardagen. Här är ett urval av länkar som hjälper dig vidare.

För att det ska vara tydligt vad du som har hemtjänst kan förvänta dig av vård och omsorg i Göteborgs Stad ger vi dig några löften. Vi kallar dem garantier.

Tycker du att det är svårt att hitta telefonnumret till vårdcentralen? Är du osäker på vem du ska vända dig till? Om du behöver hjälp i frågor som handlar om äldreomsorg, sjukvård eller rehabilitering kan du kontakta hälsorådgivning för äldre.