Tre av fyra göteborgare kan tänka sig att dela verktyg med andra

Publicerad 9 juni 2015

600 göteborgare har den senaste veckan fått svara på hur de ställer sig till att dela, låna och byta saker med andra, en trend som vuxit sig stark de senaste åren och som även göteborgarna visar sig positivt inställda till. Det handlar om att ha tillgång till varor eller tjänster snarare än att köpa och äga enskilt – kollaborativ konsumtion eller delandets ekonomi som det också kallas.

I Göteborgs Stads budget står det att "Staden ska uppmuntra framväxten av delandets ekonomi". Inför den globala kampanjen Global Sharing Week (7-13 juni), har Göteborgs Stad frågat 600 göteborgare hur de ser på att dela, låna och byta saker med andra. Förutom böcker, film och musik är verktyg det vanligaste göteborgarna delar redan idag.

När göteborgarna tillfrågas vad de kan tänka sig att dela, låna eller byta hamnar verktyg och trädgårdsutrustning i topp, vilket tre av fyra göteborgare är positiva till. Det är en relativt låg andel göteborgare som redan idag delar bil, cykel eller kläder med andra. Drygt hälften uppger dock att de kan tänka sig att dela bil eller cykel genom t.ex. en bil- eller cykelpool. Var femte göteborgare kan tänka sig att låna eller byta kläder med andra och nästan hälften ser leksaker som ett alternativ att låna eller byta.

- Vi behöver kraftigt förändra våra konsumtionsmönster om vi ska klara oss på jordens resurser. Därför är det förstås positivt att många göteborgare kan tänka sig att dela och låna i större utsträckning. Och vi behöver fortsätta arbetet med att underlätta och möjliggöra detta, säger Tove Lund, planeringsledare hållbar konsumtion, Göteborgs Stad.

Drivkraften är att spara pengar och bra för miljön

När göteborgarna tillfrågas vad drivkraften är att dela saker med andra, istället för att äga själv, svarar drygt hälften att det är av ekonomiska skäl/spara pengar. Men en tredjedel av alla respondenter nämner ett mer hållbart samhälle som drivkraft. Ytterligare drivkrafter som nämns är att det är bekvämt, men också bra av utrymmesskäl, dvs. att man slipper förvara saker som man knappt använder. (Flera svarsalternativ var möjliga).

Var tredje göteborgare uppger att det största hindret för att dela, istället för att äga, är att tillgängligheten är osäker och att man inte kan kontrollera vilka alternativ man får. Bara en tiondel uppger att skälet är att man absolut vill äga själv. Andra hinder som uppges är att det verkar krångligt, att man inte vet hur kvaliteten är eller att man är rädd att göra sönder saker.

Det börjar bli vanligare med sajter på Internet där privatpersoner lånar eller hyr ut sina saker till andra privatpersoner i närområdet. Drygt hälften av göteborgarna kan tänka sig att såväl låna/hyra ut som att låna/hyra av andra på detta sätt.

Sammanfattningsvis sjunker benägenheten att vilja dela med ökande ålder. Däremot syns inga större könsskillnader. Det finns ett större intresse i stadsdelarna Centrum, Majorna-Linné, Lundby, Örgryte-Härlanda och Norra Hisingen även om det skiljer litet beroende på vilka saker som diskuteras.

För den totala sammanställningen av undersökningens resultat, se bifogad PDF längst ner.

Inbjudan till filmvisning och workshop 10 juni

Som en del av Global Sharing Week anordnar Göteborgs Stad, tillsammans med föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg, en filmvisning av den nya dokumentären

Dela är det nya äga. Under kvällen finns filmaren Lotta Ekelund på plats och berättar om filmen. Efter filmen blir det samtal och workshop kring hur vi kan underlätta för ett mer kollaborativt Göteborg. Eventet är öppet för allmänheten.

Tid: kl 17-19, 10 juni
Plats: 2 Lång, Andra långgatan 30
Mer info: Länk till information om filmvisning och workshop

Välkomna!

Presskontakt:

Tove Lund, Planeringsledare, konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stad, 031 368 0847,tove.lund@kom.goteborg.se

Om Shareleksveckan – Global Sharing Week

Städer runt om i världen uppmärksammar under veckan 7-13 juni kollaborativ ekonomi genom kampanjen Global Sharing Week. I Göteborg har veckan fått namnet "Shareleksveckan".

Föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg har tagit initiativ till veckan som har växt till ett samarbete mellan ett tjugotal aktörer, däribland Göteborgs Stad.

Det lokala programmet för Global Sharing Week i Göteborg finns på:

www.sharelek.nu