Politikernas frågestund med invånarna 24 oktober

Publicerad 25 oktober 2017

Önskemål om förändrad ordningsstadga i Haga framfördes på invånarnas senaste frågestund med politikerna i Majorna-Linné den 24 oktober.

En invånare boende i Haga besöker mötet för att berätta om de ordningsstörningar hon upplevt utanför sin bostad. Störningarna är kopplade till gatumusikanter som spelar hög musik som hörs in i lägenheterna. Den boende uttrycker önskemål om att det ska vara samma ordningsregler i Haga som på Avenyn, bland annat avseende att det inte ska vara tillåtet att använda förstärkare.

Nämndens ordförande informerar om att beslut om Göteborgs Stads ordningsstadga fattas i kommunfullmäktige. En ledamot i nämnden berättar att hon tidigare lyft frågan i kommunfullmäktige och då fått information om att man inte gör ändringar kopplade till enskilda platser, som exempelvis Haga Nygata. Om förändringar ska göras i ordningsstadgan kräver det ett större grepp om hela frågan.

Politikerna i nämnden tipsar också om att det går att lämna medborgarförslag digitalt på stadens webbplats via det så kallade Göteborgsförslaget.