Skolfam gör skillnad för familjehemsplacerade barn

Publicerad 10 oktober 2017

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell som syftar till att förbättra skolresultat för barn som bor i familjehem och som går i grundskolan årskurs F-9. Syftet är att öka barnens förutsättningar till goda skolresultat och därmed skapa bättre livschanser och möjligheter till ett bra liv i samhället.

Barn i Skolfam klarar sig bättre i skolan

Barn som är placerade i familjehem har ofta skolmisslyckanden bakom sig och det ökar risken för utanförskap i samhället. Samtidigt visar forskning att godkända betyg i årskurs nio och behörighet till ett nationellt gymnasieprogram halverar risken för utanförskap i vuxen ålder.

Av barn som är familjehemsplacerade är det endast 46% som lämnar grundskolan med behörighet att söka in till ett nationellt program. För familjehemsplacerade barn som är med i Skolfam ökar denna till 78%.

Anna är barn i Skolfam Angered och här kan du höra hennes historia.