Utegym – nästa del i det blågröna stråket längs Kvillebäcken

Under första veckan i oktober börjar ett utegym att byggas vid Aröd i Hisings Backa, som en del i det framväxande blågröna stråket längs Kvillebäcken.

Publicerad 28 september 2017

Med start första veckan i oktober anläggs ett utegym vid Aröd i Hisings Backa. Utegymmet blir ytterligare en del i det stråk som sedan början av september växer fram längs Kvillebäcken mellan Frihamnen och Hökälla naturområde.

Utegymmet kommer inte enbart att bestå av klassiska träningsredskap. Det kommer också inrymma en hinderbana, en scen för egen eller gemensam utegympa och sittplatser under tak.

Mer grönska och belysning

Marken på platsen kommer att göras om; mjuka kullar kommer att skapas och mer grönska kommer att tillföras genom att träd och blomsterlökar planteras. Platsen kommer med fördel också kunna användas för utegympa/gruppträning, eftersom det kommer att finnas stora gräsytor omkring utegymmet.

Olika typer av belysning kommer att sättas upp, dels för att det ska fungera bra att använda utegymmet även när det blir mörkt, dels för att framhäva platsen och de olika delarna där.

Populär träningsform

Enligt en undersökning som idrotts- och föreningsförvaltningen gjorde i våras är utegym, efter badanläggningar, den typ av motionsanläggning som göteborgarna helst vill ha fler av. En bidragande orsak kan vara att människor i dag vill att träning ska vara på deras villkor och i allt högre utsträckning väljer att träna på egen hand i stället för organiserat.

Färdigt stråk våren 2018

Utegymmet är en av fyra oaser som anläggs i ett stråk längs Kvillebäcken från de urbana utvecklingsområdena i Frihamnen och Hisings Backa/Kville till det fågelrika naturområdet i Hökälla.

I början av september började de två entréområden, som också ska fungera som oaser/mötesplatser, att anläggas. I december börjar den sista oasen att byggas – en dansbana vid Kvilleplatsen. Längs stråket kommer tydliga avståndsmarkörer att placeras. Hela stråket ska stå färdigt våren 2018 och kommer att vara 4 kilometer långt.

Läs mer om det framväxande blågröna stråket och oaserna längs Kvillebäcken i en tidigare artikeln goteborg.se, "Byggstart för Blå & gröna stråk och oaser längs Kvillebäcken".

Stråket - en jubileumssatsning

Stråket längs Kvillebäcken är en del i jubileumssatsningen att skapa fler “Blå och gröna stråk och oaser” i staden. Läs mer om jubileumssatsningarna på webbplatsen för Göteborg 400 år 2021 (goteborg2021.com)

År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. I år sätter vi extra fokus på Göteborgs gröna och sköna platser, nya som gamla.