Miljö- och folkhälsopris till nattvandrarna

Fotograf: Anna Bilén

Publicerad 9 maj 2018

Nattvandrarna i Tynnered är årets mottagare av Västra Göteborgs miljö- och folkhälsopris. Priset uppmärksammar nattvandrarna för deras arbete med ”att bidra till att skapa trygghet genom sin närvaro på gator och torg”. Under Tynneredsdagen i söndags räcktes priset över av Henrik Munch, ordförande i stadsdelsnämnden och blommorna av stadsdelsförvaltningens direktör Maria Lejerstedt.

I nomineringen till Västra Göteborgs miljö- och folkhälsopris står att läsa:
” De är ca 18 aktiva vandrare som ideellt vandrar tillsammans på våra gator på kvällarna. De rör sig främst i Tynnered under sina vandringar men besöker även Frölunda Torg. De har i snitt vandrat två gånger i vecka sedan oktober 2017.”

”Engagemanget i denna grupp är fantastisk, personerna lägger sin lediga tid på att finnas där ute och möter våra medmänniskor. Närvaron ökar den upplevda tryggheten för boende i området.”

Koppling till folkhälsa och till ett tryggare, mänskligare samhälle

I stadsdelsnämndens motivering till priset står att nattvandrarnas arbete har en stark koppling både till folkhälsa och ett tryggare och mänskligare samhälle:
”Ökad vuxennärvaro i utemiljön bidrar till att fler vågar röra sig i området, dels i motionssyfte och dels att fler får möjlighet att ta sig till sociala aktiviteter ..” Samtidigt som det
”skapar en trygghet i utomhusmiljön så att människor vågar röra sig ute och bidrar till att minska brottslighet på offentliga platser" står det i motiveringen.

Prispengar går till ungdomar

- Priset vi vann kommer att fördelas till olika grupper av ungdomar som är mindre bemedlade så att de får möjlighet att åka på badutflykt med grill och glass. Detta vill vi göra tillsammans med Tyrolens fritidsgård, fältarna och Tynnereds kyrka. Mer specifikt kommer vi att bestämma på vårt nästa möte i början av juni, säger Ann Smidebrant, en av nattvandrarna.

Delades ut på Tynneredsdagen

Västra Göteborgs miljö- och folkhälsopris har funnits sedan 15 år tillbaka.
Priset delas ut till någon eller några som under året utmärkt sig på ett förtjänstfullt sätt inom miljö eller folkhälsa och bidrar till en hållbar utveckling i Västra Göteborg.

Priset består av ett diplom och 5000 kronor och det delas på Tynneredsdagen som i år firades söndagen 6 maj.