Förskola och grundskola är nu egna förvaltningar

Publicerad 4 juni 2018

Den 1 juli 2018 bildades två nya förvaltningar i Göteborgs Stad, en för förskolan och en för grundskolan. Tidigare har stadsdelarna haft ansvaret för förskolorna och grundskolorna i staden.

Förändringen kommer inte att märkas på något särskilt sätt i vardagen för dig som vårdnadshavare.
När höstterminen startar går ditt barn till förskolan och skolan som vanligt. Du som har barn i både förskola och på fritidshem kommer att få två olika fakturor, en från förskolan och en från grundskolan där fritidshemmen ingår.


Varför nya förvaltningar?

2017 beslutade politikerna i kommunstyrelsen att förskolan och grundskolan inte längre ska vara en del av stadsdelarna utan istället vara egna förvaltningar. Syftet är att höja kvaliteten i undervisningen, öka likvärdigheten mellan förskolorna och skolorna i staden samt att stärka ledningen och styrningen av verksamheten. Arbetet med att nå dit är långsiktigt.

Det blir enklare för dig att nå oss

På vårt nya nummer 031-365 09 60 svarar vi på dina frågor om förskola och grundskola. Där kan du till exempel få information om förskoleplats och skolskjuts. Du kan också få hjälp med att lämna synpunkter eller fylla i ansökningar, blanketter och e-tjänster. Du kan även kontakta oss på e-post: goteborg@goteborg.se.

Männiksor utanför en skola. Illustration.