Det råder eldningsförbud

Publicerad 22 maj 2018

Efter en periods torka kan en brand i skog och mark bli mycket svår att hantera. Kommunen har därför beslutat om förbud mot eldning utomhus. Förbudet gäller alla typer av uppgörande av eld utomhus samt grillning på mark.

Fortsatt eldningsförbud (uppdaterat 19 juni)

Anledningen är att det inte har regnat tillräckligt och att det blåser mycket vilket innebär att det torkar upp väldigt snabbt igen.

Fortsatt eldningsförbud (uppdaterat 15 juni)

Efter en periods torka kan en brand i skog och mark bli mycket svår att hantera. Kommunerna inom Räddningstjänsten Storgöteborgs ansvarsområde, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum har därför fattat beslutat om förbud mot eldning utomhus.

 • Förbudet innebär att du inte får göra upp eld utomhus eller grilla direkt på marken.
 • Det är tillåtet att använda vanliga grillar, kol eller gasol, och iordningställda grillar, murade eller avskärmade så att de inte utgör risk för brandspridning. Särskilt viktigt att det inte finns risk för spridning ned i marken.
 • Det är tillåtet att använda spritkök eller gasolkök för friluftsbruk.
 • Engångsgrill bör undvikas men får användas om den placeras så att brandspridning inte kan ske ner i marken, dvs den får endast ställas på underlag som sten, asfalt etc. Följ anvisningen från tillverkaren.
 • Värmen finns kvar länge i grillkolen efter grillning och kan då orsaka brand. Använd därför rikligt med vatten för att släcka innan grillen lämnas utan uppsikt. Den som grillar har ansvar för hanteringen.

Fortsatt eldningsförbud trots regn (uppdaterat 12 juni)

Nu har det äntligen regnat, men det är inte tillräckligt för att vi ska kunna säga att faran för bränder i skog och mark är över, så eldningsförbudet fortsätter att gälla. Det är mycket torrt djupt ner i marken, så det regn som nu kommit, torkar snabbt upp. Det krävs mycket mer nederbörd över längre tid för att brandrisken ska minska.

Extremt hög brandrisk (uppdaterat 8 juni)

Det är fortsatt eldningsförbud. Brandrisken är extremt hög. Risken för brand i skog och mark ökar dagligen och inget regn är i sikte.

Räddningstjänsten får många frågar om grillning vid våra badplatser. Så här är det:

 • Grillar får bara användas om du ställer dem på obrännbart underlag, som asfalt och grus. Detta gäller även om du använder den ställning som medföljer engångsgrillar. Ställ inte grillen på en gräsmatta när det är så torrt i markerna.
 • Släng din engångsgrill i avsedda kärl. Finns inte det måste du se till att kolet är ordentligt släckt innan du slänger grillen. Efter grillning kan kolen kan vara så varm, att det kan starta en brand i upp till 24 timmar.
 • Fimpar hör inte hemma i naturen.

Räddningstjänsten manar också till försiktighet och vaksamhet.

 • Ring 112 om du upptäcker en brand i naturen.
 • Tänk på hur du parkerar vid badplatsen när många badgäster är där. Om inte räddningstjänsten kan komma fram, kan de heller inte hjälpa.

Eldningsförbud råder (skapat 22 maj)

Vid förbud mot eldning utomhus inom Räddningstjänsten Storgöteborgs ansvarsområde, omfattar det kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum.

Det här gäller förbudet

 • Förbudet gäller alla typer av uppgörande av eld utomhus samt grillning på mark.
 • När det råder eldningsförbud är det tillåtet att grilla i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken (ex. murade, grävda och avskärmade). Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken.
 • Vid övrig eldning görs det ingen skillnad på villatomten eller övriga markområden.

Här kan du få mer information

DinSäkerhet.se om vad eldningsförbud är

Räddningstjänsten Storgöteborg

Juridisk grund

Beslut om förbud mot eldning utomhus föreskrivs av respektive kommun med stöd av 2 kap 7 § Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)