Nu tas första spadtaget inför bygget av Selma Lagerlöfs parkstråk

I slutet av 1800-talet var och Backa en bördig jordbruksbygd och kallades Hisingens trädgård. När Selma Lagerlöfs parkstråk nu växer fram får Backa åter ett grönskande nav för möten, lek, avkoppling och aktiviteter.

Publicerad 30 augusti 2017

Med start 15 september och fram till sommaren 2019 bygger Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen, Selma Lagerlöfs parkstråk. Det kommer att ligga som ett grönskande nav för möten, lek, avkoppling och aktiviteter i nya Selma stad i Hisings Backa.

Tillsammans med torgområdet ska Selma Lagerlöfs parkstråk utgöra basen för det gemensamma sociala livet i stadsdelen Norra Hisingen.

- Parkstråket ska tillföra mer grönska till platsen, det ska locka besökare i olika åldrar och med olika intressen och det ska vara en attraktion för hela Göteborg, säger projektledare Johan Blomqvist, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

Första spadtaget 4 september

Den 4 september kl. 13.00 tas ”första spadtaget” till parkstråket. På plats finns stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård, Cecilia Dalman Eek (S), ordförande park- och naturnämnden och Patrick Gladh (S), ordförande stadsdelsnämnden Norra Hisingen. Det blir musikunderhållning och barn från Lisa Sass förskola, Skogomeskolan och Skälltorpsskolan kommer att plantera hundratals blomsterlökar och skapa en megafläta av återvunnen textil.

Byggs hösten 2017 till sommaren 2019

Selma Lagerlöfs parkstråk byggs i etapper. Den 15 september börjar entrédelen och plazan att byggas. Lekplatsdelen börjar byggas i september 2018 och sist, med start i mars 2019, byggs den allra grönaste delen som ligger vid Kyrkåsbergets fot.

Entrén

Entrédelen är navet i parkstråket med närhet till kollektivtrafik och övriga delar av parkstråket. Söder om Skälltorpsskolan byggs platser för aktiviteter och för att koppla av och hänga på, till exempel klätternät, volträcke, balanslina, snurrlek, solsoffa och bänkbord. Entrédelen blir som en förlängning av Skälltorpsskolans skolgård. Precis som övriga delar av parkstråket är även denna fylld av grönska för att ge ett grönt och välkomnande intryck.
Byggs september 2017–juni 2018

Plazan

Söder om lekplatsen, mellan byggnaden där socialkontoret och nuvarande biblioteket ligger och Skälltorpsskolan, byggs en mötesplats i solläge. Den centrala samlingspunkten är vattenspelet och den nya scenen. På platsen sparas de stora pilträden som redan nu är viktiga för att få känslan av ett rum. Denna del av parkstråket är tänkt för evenemang och vila i trädens skugga till ljudet av porlande vatten.
Byggs september 2017–juni 2018

Lekplatsen

I norr, vid Lisa Sass förskola, byggs en lekplats för de yngre barnen med rutschkana, studsmatta, klätterlek med mera. För att göra denna del av parkstråket mer spännande och äventyrlig byggs små kullar med möjlighet för gömslen och kurragömmalek.
Byggs september 2018–mars 2019

Kyrkåsbergets fot

På södra sidan av vägen Backadalen, vid Kyrkåsbergets fot, byggs en lugn och grön del av parkstråket. Den är i första hand tänkt för rekreation och vila. För den som vill röra på sig, byggs ett litet utegym.
Byggs mars 2019–juni 2019

Dialog och arkitekttävling

Längs med parkstråket kommer det, förutom bostäder, att ligga publika verksamheter som idrottshall, skola och förskola. Parken ska vara en tillgång även för dessa. En viktig del i planeringen av innehållet i parkstråket har också varit de önskemål och förslag som samlats in genom dialoger med boende i området.

Selma Lagerlöfs parkstråk skapas utifrån arkitektförslaget ”Backa Binder”, framtaget av ÅWL arkitekter. Det förslaget vann första pris i en projekttävling för parkstråket som park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad och Sveriges arkitekter anordnade december 2015 till mars 2016. I förslaget ”Backa Binder” syns tydligt önskemål från dialogerna med Backaborna, om till exempel mötesplatser, ökad trygghet och möjligheter för olika aktiviteter.

Information om Selma Lagerlöfs parkstråk finns också på webbplatserna stadsutveckling.goteborg.se/selmastad och selmastad.se

År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. I år sätter vi extra fokus på Göteborgs gröna och sköna platser, nya som gamla. Läs mer på goteborg2021.com.