Protokoll från SDN Majorna-Linnés möte den 28 november

Publicerad 30 november 2017

Redovisning av uppdrag gällande vikariesituationen i stadsdelens förskolor, Upphandling av nytt entreprenadavtal för Lotsens äldreboende, Fastställande av kostpriser för anställda 2018 samt Yrkande om gemensam familjecentral i Majorna-Linné och Centrum på nämndens möte den 28 november.