Nu byggs utedansbana vid Kvilleplatsen - en del i det framväxande Kvillestråket

Tjejerna tar plats i stadens offentliga rum med utedansbana vid Kvilleplatsen. Fotograf: Lundby stadsdelsförvaltning

Publicerad 26 februari 2018

Till försommaren är du välkommen att dansa på Göteborgs första utedansbana där du kan spela din egen favoritmusik. Dansbanan, som nu börjar byggas, är en del i det framväxande Kvillestråket längs Kvillbäcken. Den skapas i första hand för unga tjejer men den kommer att vara öppen och tillgänglig för alla som vill dansa.

Studier visar att de spontanidrottsplatser som byggs till 80 procent lockar och används av unga killar. För att hitta aktiviteter som tilltalar unga tjejer har dansbanan, som nu börjar byggas, tagits fram i dialog med unga stadsutvecklare Älvstaden och i en dansworkshop för unga tjejer boende i stadsdelen Lundby, i nära samarbete med Lundby stadsdelsförvaltning.

- Dansbanan är i första hand skapad för att locka och engagera unga tjejer men självklart får alla som vill använda den, för spontandans såväl som för bokade danspass, säger projektledare Petra Wernersson, park- och naturförvaltningen.

Spela din favoritmusik

I dansbanan kommer teknik att finnas inbyggd som gör det möjligt att spela den musik du själv vill dansa till. Du kopplar upp dig via Bluetooth och kan med hjälp av en mobiltelefon spela musik i högtalarna som står på dansbanan. Instruktion för hur det går till kommer att finnas vid dansbanan.

Förutom dansbana blir det också nya sittplatser och växter, viss utrustning för parkour och olika typer av belysning för att platsen ska fungera bra att använda även när det mörknar. En pergola som finns på platsen idag kommer att flyttas för att få en bättre plats närmare vattnet.

Aktiviteter på dansbanan och längs stråket

För att skapa intresse för dansbansbanan kommer Lundby stadsdelsförvaltning till exempel att anordna sommardansskola med danspedagoger och annan personal på plats och Hisingens kulturskola kommer att ha dansklasser på platsen. Dessutom har danskompaniet Spinn och föreningar med sällskapsdans för äldre anmält intresse för att anordna aktiviteter.

Förutom dansbanan så har två entréområden till Kvillestråket anlagts under hösten 2017. De finns vid Hjalmar Brantingsgatan och vid den södra entrén till Hökälla naturområde (Finlandsvägen). De ska också fungera som mötesplatser. Dessutom har ett utegym med hinderbana anlagts vid Aröd.

Invigning 31 maj 2018

Kvillestråket sträcker sig längs med Kvillebäcken, mellan utvecklingsområdena i Frihamnen och Hisings Backa/Kville och det fågelrika naturområdet i Hökälla. Det ska stå färdigt under försommaren 2018 och kommer att vara 4 kilometer långt och utmärkt med tydliga gula avståndsmarkörer. Redan nu kan du notera 31 maj. Då invigs stråket och dansbanan med festligheter, bland annat i form av dans, musik och aktivitet vid utegymmet.

Den gula färgen går igen i utsikts- och tidstornet ”Nuet” i Hökälla naturområde. Tornet är ett av sju Land Art-konstverk som har uppförts på olika platser i staden under 2017 för att sätta extra fokus på stadens gröna och sköna platser.

En jubileumssatsning

Kvillestråket är en del i jubileumssatsningen att skapa fler “Blå och gröna stråk och oaser” i staden inför Göteborgs 400-årsjubileum. Målet med jubileumssatsningen är att skapa fler sammanhängande stråk i staden med tillgång till vatten och grönska och med inbjudande oaser och mötesplatser. Just detta bidrar stråket längs Kvillebäcken med. Inte minst platsen för dansbanan – Kvilleplatsen – som är ett grönt nav mitt i Backa/Kville utvecklingsområde med närhet till Flunsåsstråket, det planerade kulturhuset i Backa och Jubileumsparken i Frihamnen.

Läs mer om det framväxande blågröna stråket och oaserna längs Kvillebäcken i tidigare artiklar:

Byggstart för Blå & gröna stråk och oaser längs Kvillebäcken
Utegym – nästa del i det blågröna stråket längs Kvillebäcken

Läs mer Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling

Läs merVårt Göteborg

Läs mer om jubileumssatsningarnawebbplatsen för Göteborg 400 år 2021 (goteborg2021.com).