Allmänhetens frågestund – träffa dina lokala politiker i Västra Göteborg

Publicerad 16 maj 2018

Har du tankar eller synpunkter kring något ärende som nämnden tar upp vid nästa nämndmöte eller någon annan fråga som berör dig som medborgare?

Kom till frågestunden och ställ dina frågor till politikerna.

Tid: Tisdag 29/4 kl. 17.00, Allmänhetens frågestund börjar ca 17.05

Plats: Stadsdelshuset, Torgny Segerstedtsgatan 90

När frågestunden är avslutad är du välkommen att stanna kvar för att lyssna på politikernas diskussioner och beslut.

Några av de ärenden som tas upp:

  • Inspel till Trafikkontoret gällande Västtrafiks trafikplan 2020
  • Uppdrag till Lokalsekretariatet avseende ombyggnad alternativt ny byggnad till Toftaåsens äldreboende
  • Yttrande gällande motion av Helene Odenjung (L) om att införa trygghetsvakter i Göteborg

Alla handlingar och protokoll finns på www.goteborg.se/namndhandlingar. Du kan också få en utskriven kopia på våra bibliotek och på Medborgarkontoret vid Frölunda torg