Vi sopar - ibland dygnet runt

Publicerad 11 april 2017

Vi sopar redan upp grus och flis från gator och torg. Arbetet pågår dygnet runt om vi ska få upp flis och grus så snabbt som göteborgarna önskar

Trafikkontoret som ansvarar för gaturenhållningen sopar gång- och cykelbanor, gator och torg rena för flis och grus. Arbetet pågår till alla dygnets tider. Dels är vissa gator reglerade så att arbetet görs nattetid, dels försöker vi att få upp gruset så snabbt som göteborgarna önskar och tar alla dygnets timmar till hjälp.

Gång- och cykelbanor ska vara rena från grus och flis senast 30 april.

Senast 30 maj ska allt grus vara borta i hela staden.

Det är stora ytor som ska sopas. Trafikkontoret ansvarar för 1390 kilometer väg, mer än 2000 hållplatser eller hållplatslägen samt 490 kilometer gång- och cykelbanor.

Glöm inte fastighetsägarnas ansvar för att hålla rent nära deras fastigheter. Du kan läsa mer om fastighetsägarens ansvar här.