Protokoll från nämndmöte i Majorna Linné 20 mars 2018

Publicerad 21 mars 2018

Redovisning av aktiviteter inför och under EuroPride 2018, Redovisning av åtgärder mot stigande sjukfrånvaro, Uppföljning av tillgång till förskoleplatser samt Tilldelningsbeslut av entreprenadavtal för Lotsens äldreboende på nämndens möte den 20 mars.

Stadsdelsnämndens politiker träffas en gång i månaden för att besluta om mål och inriktning för stadsdelens verksamhet och hur de ekonomiska resurserna ska fördelas. Här kan du läsa protokollet från det senaste mötet som hölls den 20 mars.