Felaktig information om stugorna i Fagerdal

Så här ser det felaktiga informationbladet ut, vi beklagar den dåliga bildkvaliten.

Publicerad 9 november 2017

Felaktigt informationsblad om de planerade stugorna i Fagerdal sprids i Fagerdalsområdet. Informationen kommer inte från Göteborgs Stad.

Ett informationsblad med rubriken "Information om boendet i Fagerdals koloniområde" sprids i Gerrebacka. Någon avsändare finns inte angivet, det är inte Göteborgs Stad. Den information som står på bladet är felaktig. Fastighetskontoret vill vara tydlig med att uppdraget att bygga kolonistugor är redan beslutat av fastighetsnämnden på sammanträdet den 4 september. Nu pågår ett arbete internt på fastighetskontoret för att få de myndighetsbeslut som krävs för att kunna bygga stugorna. För att göra det möjligt får kontoret ansöka om startbesked och tidsbegränsat bygglov hos stadsbyggnadskontoret.

Uppdraget att bygga stugorna informerar fastighetskontoret löpande om på vår webbsida: goteborg.se/fastighetskontoret. Läs längst ner under "Aktuellt". Där hittar du all information vi har i ärendet. När det gäller inkomna synpunkter till fastighetskontoret försöker vi att ta hänsyn till dessa i så stor utsträckning som möjligt.

Alla informationsblad som Göteborgs Stad ger ut ska följa stadens grafiska profil och ha en tydlig logga och kontaktuppgifter eller hänvisning till mer information. Saknas detta är informationen inte från staden.