Ämnen på frågestunden med invånarna i Majorna-Linné 23 maj

Publicerad 29 maj 2017

Inför varje möte bjuder politikerna i Majorna-Linné in till frågestund. Där kan du som invånare komma med synpunkter och ställa frågor direkt till dina lokala politiker. Nedan kan du läsa vad som togs upp inför mötet den 23 maj.

Ordförande i Oscar Fredriks skolas föräldraförening besökte mötet för att ställa frågor till politikerna. En fråga gällde hur ansvarsfördelningen ser ut mellan lokalförvaltningen och stadsdelsförvaltningen när det gäller klottersanering. Frågan ställdes med anledning av att klotter har fått sitta kvar på skolan under en längre period. Ordförande i föräldraföreningen menade att en anledning till att klottret har fått sitta kvar så länge är att det är skolenheten själv som är ansvarig för att betala klottersaneringen och att skolan därmed måste välja mellan undervisning och klottersanering.

En annan fråga gällde vem som avgör om det finns behov av att kameraövervaka en skolgård och vem som i så fall står för kostnaden. Även en fråga om rutiner för storstädning av skolan lyftes. Politikerna svarade att de kommer att få en föredragning av ansvarig sektorschef om vilka rutiner som gäller för storstädning av stadsdelens skolor på kvällens nämndsammanträde. Politikerna informerade också om att de kommer att ta med sig frågeställarens samtliga tre frågor till förvaltningen.

Ytterligare en invånare besökte mötet för att berätta om sitt barn som har en funktionsnedsättning och går på en specialförskola i Backa. Hon ville fråga politikerna om varför stadsdelarna tillämpar olika regler avseende vem som har rätt till taxitjänst för skjuts till specialförskola. Politikerna svarade att de skulle ta med sig frågan till förvaltningen.