Götaälvbrons klaff låste sig i öppet läge - nu är trafiken i gång igen

Publicerad 9 maj 2018

18-05-09 klockan 16:20: Under ett par timmar tidigt onsdags eftermiddag låste sig klaffen på Götaälvbron och klaffen gick inte att stänga. Trafiken för kollektivtrafik, fordon, cyklister och gående stängdes av, men kom igång igen vid 16-tiden.

När lufttemperaturen sjunker under kvällen och natten tänker trafikkontoret försöka provöppna broklaffen.

Rejäl sommarvärme har alltid, ända sedan Götaälvbron byggdes i slutet av 1930-talet, kunnat göra det svårt att framförallt få broklaffen att gå igen helt efter en öppning. Tidigare har marginalerna dock varit större än vad de är nu när Götaälvbron är riktigt gammal och snart ska ersättas av den nya Hisingsbron som byggs bredvid. Götaälvbron är nu känsligare för rörelser i marken runtomkring, framförallt pålning för byggen i närheten. Dessa rörelser i kombination med högsommarvärme i luften ökar risken för att klaffen inte ska gå att stänga. Då kan Göteborgs Stad, som broförvaltare, behöva välja att öppna bron först på kvällen eller natten, när lufttemperaturen har sjunkit. Detta för att säkerställa att all den trafik som går på bron på dagtid, inte minst kollektivtrafiken, kommer fram.

Göteborgs Stad för kontinuerligt samtal om situationen med statliga Sjöfartsverket som ansvarar för farleden i Göta älv. Trafikkontoret undersöker även möjligheter att kyla brokonstruktionen.

Götaälvbron är fortfarande helt säker att köra, åka, cykla och gå över. Brons så kallade bärighet har alltså inte påverkats. Det problem som det varma vädret kan orsaka gäller alltså bara broklaffens funktion.

De flesta lastfartyg kan fortfarande passera, eftersom de är tillräckligt låga för att klara den så kallade segelfria höjden på cirka 19 meter under Götaälvbron.