Trafikverket informerar: Ledningsomläggningar på Östra Hamngatan och Nils Ericsonsgatan

Publicerad 11 juli 2018

Med start under vecka 32 kommer Trafikverket att påbörja arbete med ledningsomläggningar på Östra Hamngatan och Nils Ericsonsgatan.

Östra Hamngatan

Vi kommer företrädesvis att arbeta dagtid på Östra Hamngatan, men även nattarbeten kan förekomma. När vi lägger om ledningarna kommer framkomligheten för gående, cyklister och biltrafiken samt kollektivtrafiken att påverkas. Vändslingan på Östra Hamngatan kommer inte att vara tillgänglig under arbetet. Gående och cyklister leds förbi arbetsområdet.

Nils Ericsonsgatan

Ledningsomläggningar på Nils Ericsonsgatan beräknas att inledas under vecka 32 och pågår i en vecka. Arbetet kommer
att ske på dag- och nattetid för att minimera påverkan på framkomligheten. Vi behöver ta två södergående körfält på Nils Ericsonsgatan i anspråk under arbetet, vilket påverkar framkomligheten för gående, cyklister, biltrafikanter samt kollektivtrafiken.

Nils Ericsonsgatan är dock öppen för genomfartstrafik. Tillgängligheten till och från Nordstans lastgata samt parkeringshus påverkas inte.

Läs mer om centralenområdet på Trafikverkets webbplats: www.trafikverket.se/vastlanken/centralen