Föreningar samarbetar för ett mer jämlikt Göteborg

Publicerad 14 februari 2018

I Örgryte-Härlanda och Östra Göteborg – två stadsdelar som angränsar till varandra men med helt olika förutsättningar – väljer föreningar att samarbeta för att skapa ett mer jämlikt Göteborg. Målet är att erbjuda invånarna ett större utbud av aktiviteter och möjlighet att träffa nya människor.

- Det är en stor möjlighet att jobba med jämlikhetsarbetet tillsammans med just föreningar, eftersom föreningslivet är närmare och har lättare att nå invånarna än en stadsdelsförvaltning, säger Niklas Sjöström, föreningskonsulent i Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning.

Samarbetet är ett initiativ som Niklas Sjöström har tagit tillsammans med sina kollegor i Östra Göteborg, Leif Palmqvist och Yoonis Hassan.

- Vi tror att föreningssamverkan mellan våra stadsdelar verkligen kan gynna invånarna och bidra till ett mer jämlikt Göteborg, säger Niklas Sjöström. Dels för att stadsdelarna ligger så nära varandra och dels för att befolkningen i våra respektive stadsdelar är så olika utifrån bland annat bakgrund och utbildning.

Tre prioriterade projekt

Under 2018 kommer stadsdelsförvaltningarna Östra Göteborg och Örgryte-Härlanda att söka pengar för att särskilt jobba med tre projekt tillsammans: Starta upp helgidrott i Örgryte-Härlanda och utveckla helgidrotten i Östra Göteborg, starta skolidrottsföreningar på skolor i båda stadsdelarna och utveckla samarbeten mellan skolorna, och bygga upp en gemensam föreningspool för främst administrativa sysslor för föreningar i de båda stadsdelarna.

Gemensamt sommarlovsprogram 2018

Sommaren 2018 samarbetar stadsdelarna kring ett gemensamt sommarlovsprogram för barn och ungdomar. För att kunna nå så många som möjligt kommer programmet skickas hem till alla skolelever i Östra Göteborg och Örgryte-Härlanda. Samarbetet mellan stadsdelarnas föreningar ger ett större utbud av aktiviteter och möjlighet att nå fler.