Det finns ännu inga nya platser för temporära bostäder

Publicerad 19 oktober 2016

I GP den 19 oktober kan du bland annat läsa att fastighetskontoret fortsätter leta fler platser för temporära bostäder.

Kontoret håller på att utreda många olika platser i Göteborg och två av dem ligger i Majorna - Linné och i Torslanda, Västra Hisingen. Fastighetskontoret vill vara tydlig med att dessa platser är endast under utredning. Vi vet ännu inte om dessa platser kommer att presenteras som förslag. När kontoret har nya platser att presentera kommer vi tillsammans med övriga berörda förvaltningar och bolag att återkomma till berörda göteborgare för att informera mer om detta och svara på frågor.

Har du frågor om fastighetskontorets arbete med temporära bostäder kan du mejla vår frågelåda: goteborg.se/frageladanyanlanda