Fastighetsnämnden beslutade att, för tillfället, inte anvisa fler platser för temporära bostäder

Publicerad 7 februari 2017

Göteborgs Stad har genom ett intensivt arbete och i ett brett perspektiv funnit boendelösningar av olika slag för de nyanlända som kom till Göteborg under 2016.

I dagsläget pågår arbete för att möjliggöra 700 temporära bostäder. Kontorets bedömning är att dessa bostäder kan vara färdigställda med början först under slutet av 2017 och under 2018. De temporära bostäderna är därför inte den primära lösningen för de nyanlända som kommer till Göteborg under 2017. De 700 temporära bostäder som nu planeras kommer ändå att vara viktiga för att tillgodose behoven kommande år och för att kunna avveckla mer tillfälliga boendelösningar.