Protokoll från nämndmöte i Majorna-Linné 24 april

Publicerad 26 april 2018

Uppföljningsrapport 1, Redovisning av uppdrag avseende förstärkt budget för stadsdelens skolor, Nybyggnation av förskola och Redovisning av personaltäthet i förskolan på nämndens möte den 24 april.

Stadsdelsnämndens politiker träffas en gång i månaden för att besluta om mål och inriktning för stadsdelens verksamhet och hur de ekonomiska resurserna ska fördelas. Här kan du läsa protokollet från det senaste mötet som hölls den 24 april.