Så jobbar vi vidare med förslagen som kommit in till Medborgarbudget 2018

Publicerad 24 april 2018

Perioden för inlämning av förslag för Majorna-Linnés medborgarbudget med fokus på trygghet är nu avslutad. Totalt lämnades 45 förslag in. Nu pågår arbetet med att bedöma vilka förslag som kan genomföras. Vill du vara med och välja bland förslagen kan du anmäla ditt intresse fram till den 2 maj.

En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner i Majorna-Linné går just nu igenom samtliga inkomna förslag. De förslag som uppfyller kriterierna lämnas sedan vidare till det förstärkta stadsutvecklingsrådet där politiker, invånare och representanter för olika råd sitter med. Vill du vara med och förstärka invånarnas röst i rådet finns fortfarande platser kvar. Du förväntas då vara med på två möten: klockan 15–17 den 7 maj och klockan 14–16 den 8 maj. Anmäl ditt intresse till medborgarbudget@majornalinne.goteborg.se så blir du kontaktad för vidare information.

Det förstärkta stadsutvecklingsrådet kommer efter de två mötena att nominera in ett antal förslag som stadsdelsnämnden sedan har att ta ställning till. 500 000 kronor finns avsatta i budgeten och pengarna har öronmärkts till att genomföra ett eller flera av de förslag som kommit in.

Förslagen från invånarna handlar om allt ifrån att engagera ungdomar i idrott på dagar och kvällar, mer stöd till trygghetsvandrarna och duschdraperier på skolorna till utomhusscener och evenemang. Flera av förslagen har också efterlyst olika trygghetsskapande insatser kopplat till störande trafik och otrygga platser, särskilt gällande området kring Masthuggskyrkan.

Vilket eller vilka förslag som kommer att finansieras genom medborgarbudgeten tillkännages efter stadsdelsnämndens möte den 19 juni. Vi kommer att publicera informationen på stadsdelens sida om medborgarbudget samt på vår facebooksida facebook.com/majornalinne.


Stadsdelsförvaltningen har arrangerat totalt nio tillfällen under förslagsperioden, då man kunnat möta tjänstemän, och ofta även politiker, personligen. Dialogerna har genomförts på olika platser och tider för att vi velat erbjuda så många som möjligt en chans att kunna komma. Har du synpunkter och förslag på hur arbetet med medborgardialog i Majorna-Linné kan utvecklas? Kontakta gärna utvecklingsledare Madeleine Källvenius på madeleine.kallvenius@majornalinne.goteborg.se