Glädje och utmaningar - en serie träffar för föräldrar i Angered

Publicerad 19 juni 2017

Glädje och utmaningar är en serie träffar för föräldrar med barn i åldern 1-5 år.

Syftet med träffarna är bland annat att skapa en mötesplats och ett kontakttillfälle för föräldrar som vill samtala om och utveckla sin föräldraroll. samt att ge föräldrar ökad tilltro till sin egen förmåga att vara en bra förälder till sitt barn. Läs mer på www.goteborg.se/gladjeutmaningarangered.