Öppna förmöten ska öka inflytandet

Fotograf: Johan Twedberg

Publicerad 19 april 2017

Nämnden vill veta vad Norra Hisingsbor tycker så därför startas öppna förmöten inför varje nämndmöte.

Nämnden vill veta vad Norra Hisingsbor tycker. Därför startar Öppna förmöten – en möjlighet för Norra Hisingsbor att prata med politikerna om något som engagerar.
- Alla frågor och synpunkter är välkomna. Tanken är att nämnden ska få ta del av kunskap och perspektiv för att kunna utveckla verksamheten och fatta bättre beslut, säger Maria Friden, utvecklingsledare demokratiutveckling.

Öppna förmöten är ett sätt att nå nämndens mål om ökat inflytande och delaktighet för medborgarna. Under hösten kommer det också att bli olika teman kopplat till de öppna förmötena och mötena kommer också hållas på fler platser i stadsdelen. Öppet förmöte ligger alltid en vecka före ordinarie nämndmöte så att det ska finnas möjlighet att lämna synpunkter på ärendena.

Första öppna förmötet den 18 april kl 18- 19, på Selma Center i Backa, Selma Lagerlöfs torg.
Alla datum; 23 maj, 13 jun, 22 aug, 19 sep, 10 okt, 21 nov, 05 dec


Kontakt: Maria Fridén, utvecklingsledare demokratiutveckling: 031- 366 88 57
maria.friden@norrahisingen.goteborg.se

För att sprida möjligheten om att medborgare kan prata direkt med nämnden får Norra Hisingsbor berätta vad de har på hjärtat. Se Maria och Linda i filmerna:
https://youtu.be/W52HTxgHakY

https://youtu.be/D_vPOg3YObE

Aktuella ärenden inför Öppet förmöte hittar du på goteborg.se under nämndhandlingar