Arbeten på Sankt Eriksgatan inför förstärkning av Götatunneln

Publicerad 15 maj 2018

I juni kommer vi att utföra förstärkningsåtgärder i Götatunneln. Inför förstärkningsarbetet behöver vi utföra spontarbeten på Sankt Eriksgatan i höjd med Swedish Taste. Arbetet kommer att börja vecka 21 (21 maj och framåt) och pågå dagtid i cirka en månad. Under arbetsperioden kommer gående och cyklister att kunna passera förbi arbetsområdet.

När Trafikverket genomför spontarbetet är första etappen av trafikomläggningen längs med Kvarnberget färdigställd.

Det innebär att delar av trafiken på Västra Sjöfarten flyttas närmare Göta Älv. Vi bygger etapp två av trafiklösningen, från utfarten på Christina Nilssons gata till Stora Hamnkanalen, fram tills slutet av juni då förstärkningsarbetet i Götatunneln börjar.
Sankt Eriksgatan kommer inte att att vara öppen för genomfartstrafik utan biltrafikanter når gatan via Packhusplatsen. Vi kommer att anlägga en vändplats i höjd med Mjölnaregatan. Biltrafiken hänvisas via Norra- och Östra Hamngatan för att nå Klädpressaregatan och övriga gator i området.