Vi rustar upp spåren på Norra Hamngatan

Publicerad 7 juni 2018

Spåren på Norra Hamngatan vid Brunnsparken har blivit dåliga och behöver bytas ut. Spåret stängs av den 2 juli och öppnar igen den 12 augusti. Kollektivtrafiken kommer under denna period att flyttas till Södra Hamngatan.

Begränsad framkomlighet under byggtid

Under spåravstängningen stänger vi också av gatan för fordonstrafik. Gående kan ta sig fram förbi arbetsområdet om än på en något begränsad yta. Passagen från Fredsgatan över Brunnsparken och in i Nordstan kommer att vara öppen, se karta. Cyklister tar sig fram som vanligt.

Hela arbetet, tillsammans med för- och efterarbeten sträcker sig från 25 juni till 31 augusti.

Bullrande arbeten

Spårbytet innebär en del bullrande moment. Störande arbeten kommer göras dagtid mellan kl 07:00-18:00.

Läs mer om hur spårarbetet påverkar kollektivtrafiken på: www.vasttrafik.se