Frågestund med invånarna i Majorna-Linné 14 december

Publicerad 19 december 2016

Elevantal och städning på Oscar Fredriksskolan var ämnen som togs upp på invånarnas senaste frågestund med politikerna.

På frågestunden 14 december ville den besökare som deltog prata med politikerna om att det inte har storstädats på Oscar Fredrikskolan. Besökaren har barn som går på Oscar Fredrikskolan och upplever att det är dammigt på väggarna i lokalerna och att fönstren behöver tvättas. Besökaren menade också att hur storstädningen sköts skiljer sig åt mellan skolorna i stadsdelen och att dessa problem har påtalats tidigare för politikerna. Politikerna lovade att ta med sig frågan till förvaltningen, som ska återkoppla med aktuell information i frågan.

Samma besökare ansåg också att det är för många barn som går på Oscar Fredrikskolan i dagsläget och att det påverkar barnens skolmiljö negativt, framförallt på skolgården där det kan vara stökigt på rasterna. Besökaren ansåg däremot att det fungerar mycket bra med undervisningen och pedagogerna på skolan. Ytterligare en fråga som diskuterades var hur politikerna planerar för att kunna ta emot ytterligare barn på skolan om det skulle behövas. Politikerna förklarade att man från centralt håll ser över hela skolorganisationen i Göteborgs Stad och att det kommer att medföra olika typer av förändringar framöver.