Vi bygger om Stora Tolsereds Väg

Publicerad 3 januari 2018

Under januari startar vi ombyggnaden av Stora Tolsereds väg för att göra plats för ett nytt bostadshus. Vi drar också nya ledningar för vatten, avlopp och el. Arbetet beräknas vara klart i april 2018.

Det blir en del buller under byggtid Vi börjar med att förbereda marken och spränga bort berg för att göra plats för vägens nya sträckning. Arbetet pågår dagtid mellan kl 06:30 – 16:00 och kommer medföra en del buller.

Begränsad framkomlighet

Framkomligheten på Friarelyckan och Stora Tolsereds väg begränsas något, men det går att komma fram på gatorna under hela byggtiden.

Vår ambition är att minimera störningarna så mycket som möjligt och vi hoppas på ert överseende under byggtiden.

Stora Tolsereds Väg ligger i Gerrebacka, Norra hisingen.