Samordnade insatser ska stärka tryggheten i Angered

Publicerad 10 november 2017

Under hösten har det varit flera händelser i delar av stadsdelen Angered i Göteborg. På grund av detta kommer stadsdelsförvaltningen under kommande vecka göra insatser som ska stärka tryggheten ytterligare.

Stadsdelsförvaltningen Angered jobbar ständigt med trygghetsfrågor för att bidra till trygga miljöer i stadsdelen. Under hösten har det varit flera händelser i delar av stadsdelen, till exempel rån och skadegörelse, som leder till att det nu görs extra insatser för att stärka tryggheten ytterligare kommande vecka.

- Vi ser allvarligt på höstens händelser. Därför gör vi nu ännu mer för att stärka tryggheten, genom till exempel nattvandringar. Det finns många goda krafter i civilsamhället i Angered som stöttar oss i arbetet, bland annat föreningar och föräldrar. Deras insatser är viktiga. Vi kommer även att ha fler väktare på plats, säger Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör i Angered.

Insatserna handlar bland annat om samarbete med föreningar som kommer att vandra i flera bostadsområden i Angered, samt ökad närvaro av väktare. Under nästa vecka kommer det att fattas ytterligare beslut om hur stadsdelsförvaltningen ska jobba för att förstärka arbetet med att öka tryggheten för invånarna i Angered.

Bedömningen om vilka insatser som ska göras har tagits av ledningsgruppen för Trygg i Angered, som leder det systematiska arbetet med trygghetsfrågor i stadsdelsförvaltningen. Trygg i Angered är en modell för samarbetet mellan stadsdelsförvaltningen och polisen för att öka tryggheten i området.

Ett långsiktiga systematiskt arbete med trygghetsfrågor

Stadsdelsförvaltningen Angered jobbar på flera olika nivåer med trygghetsfrågor. I arbetet med att öka tryggheten samarbetar förvaltningen med många aktörer till exempel Polisen, bostadsbolag och föreningsliv. Arbetet är viktigt för att kunna göra rätt insatser där det behövs. I det systematiska arbetet med trygghetsfrågor ingår bland annat;

  • ​Ledningsgruppen för Trygg i Angered, som leder det systematiska arbetet med trygghetsfrågor i stadsdelsförvaltningen Angered
  • Angereds trygghetsråd, som ska utveckla och samordna det förebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i stadsdelen.
  • SSPF (samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid) syftar till att förhindra ungdomar från att utveckla ett kriminellt beteende.
  • Lokalt områdesarbete för ökad trygghet, till exempel Trygg i Hjällbo, skapar en gemensam plattform för lokal samverkan kring tryggheten.