Ansök senast 31 mars!

Publicerad 9 mars 2018

31 mars 2018 är sista dag för att ansöka om pengar från de stiftelser som Göteborgs Stad förvaltar.

20 miljoner kronor delas ut varje år

Göteborgs stad förvaltar drygt 80 stiftelser med en förmögenhet på nästan en miljard kronor. Av de pengarna används avkastningen, 20 miljoner kronor varje år, för de ändamål som den som skänkte pengarna en gång bestämde.

Vem kan söka pengar?

Pengar kan sökas av ekonomiskt behövande eller familjer med funktionsvariation eller barn med särskilda behov. Lärare och elever samt kulturarbetare kan söka stipendier. Föreningar kan söka medel för aktiviteter och projekt. Flera stiftelser bidrar med pengar till stadens museiverksamhet för inköp och underhåll av samlingarna.

Du kan läsa mer om vem som kan söka och vilka stiftelser som är sökbara just nu på goteborg.se/stiftelser.