Mark och sprängningsarbeten på Volrat Thamsgatan innebär störningar i trafiken

Publicerad 3 januari 2018

Tornstaden skall på Volrat Thamsgatan 15 bygga ett flerbostadshus med 62 studentlägenheter. Bygget kommer att innebära en del omdirigeringar av trafiken på Volrat Thamsgatan.

Fram till och med vecka åtta (som börjar 19 februari) så kommer parkeringsmöjligheterna på Olof Rudbecksgatan och Volrat Thamsgatan att vara begränsade. Tornstaden kommer utföra mark och sprängningsarbeten på Volrat Thamsgatan 15 inför uppförandet av flerbostadshus.

Den 8 januari beräknas första provsalva gå och därefter så kommer sprängning att pågå i cirka två månader. Vi kommer att göra så mycket som10 sprängningar om dagen därav avstängningen av parkeringsmöjligheterna.

Vi kommer ha flaggvakter och vägen kommer stängas av helt vid själva sprängtillfället.

En hel del lastbilstrafik kommer det bli då massor skall fraktas bort. Då kommer ena körfältet av vägen att stängas av.

Detta gör att det blir begränsad framkomlighet just i förbifarten vid hotell Panoramas parkeringshus.

När resningen av själva huskroppen kommer igång så kommer även då parkering och genomfartsmöjligheter att vara begränsade. Detta beräknas dra igång i maj och pågå i cirka tre månader framåt.

Vi har nu även stängt av gångvägen mellan Volrat Thamsgatan och Meijerbergsgatan och denna kommer vara avstängd tills byggnationen är färdig.

Entreprenören bygger fram till andra kvartalet 2019. Fram till dess kommer området vara inhängnat och det är först efter det som biltrafik och genomfart för gångtrafikanter mellan Volrat Thamsgatan och Meijerbergsgatan kommer ske utan störningar.