Information om planerade kolonistugor i Fagerdal

Publicerad 13 juni 2017

I Fagerdal planerar fastighetskontoret att bygga cirka 70 kolonistugor med möjlighet till permanent boende.

Mer information kan du läsa i de två bifogade filer du hittar nedan.
Här hittar du det tjänsteutlåtande om ärendet som togs upp i fastighetsnämnden den 16 juni. Ärendet bordlades men på nämndmötet den 4 september godkändes tjänsteutlåtandet. Nämnden gav även kontoret ett yrkande angående som innebär att kontoret ska hålla ett informationsmöte om uppdraget. Yrkandet hittar du här
På Mynewsdesk hittar du pressmeddelandet som skickades efter nämndens sammanträde som bland annat informerar om beslutet om kolonistugorna.

Här hittar du snabbprotokollet från hela nämndens sammanträde den 4 september.

Felaktigt informationsblad om de planerade stugorna i Fagerdal sprids i Gerrebacka


Kompletterande skisser fastighetskontoret lämnat in till stadsbyggnadskontoret oktober 2017

Ytterligare kompletterande skisser fastighetskontoret lämnat in till stadsbyggnadskontoret oktober 2017

Fastighetskontoret planerar att bygga kolonistugor i egen regi i Fagerdal

Kompletterande information om stugorna