Information om planerade kolonistugor i Fagerdal

Publicerad 13 juni 2017

I Fagerdal planerar fastighetskontoret att bygga cirka 70 kolonistugor med möjlighet till permanent boende.

Mer information kan du läsa i de två bifogade filer du hittar nedan.
Här hittar du det tjänsteutlåtande om ärendet som togs upp i fastighetsnämnden den 16 juni. Ärendet bordlades och kommer upp på nästa nämndsammanträde den 4 september.