Klädpressaregatan rustas upp

Publicerad 13 juni 2018

Under sommaren 2018 bygger vi om Klädpressaregatan till gångfartsgata för säkrare trafik och trevligare miljö. Känslan i ovanliggande gata, Kvarnbergsgatan plockas upp och vi förbättrar dagvattenhanteringen.

Byggstart i juni

Den 18 juni startar byggnationen och pågår till början av augusti. Under denna period gör vi ledningsarbeten och lägger ny gatubeläggning. Arbetet delas in i tre etapper och planeras med hänsyn till framkomlighet och tillgänglighet till garagen. Gående kommer fram under hela byggtiden, cyklar leds förbi arbetsplatsen. Bullrande arbeten sker dagtid mellan kl 9.00-16.00.

Vi ber om överseende under byggtiden.

Etapp 1

Startar den 18 juni och pågår ca två veckor.

Etapp 2

Startar i början av juli och pågår ca tre veckor.

Etapp 3

Startar i slutet av juli och pågår till början av augusti.