​Ungdomarnas tur i Angered

Publicerad 23 november 2017

Välkommen till en dag skapad av ungdomar med ungdomar som fokuserar på demokrati, makt och samhällsfrågor. På plats finns bland andra Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, stadsdelsdirektörerna från Angered och Östra Göteborg och många fler. Nu är det Vår tur – ungdomarnas tur – i Angered och Östra Göteborg.

Ett Almedalen för unga i Göteborg. Så uppstod idéen om en demokratidagen Vår tur som arrangeras på lördag i Angered. Här har ungdomar från ungdomsråden i Angered och Östra Göteborg gått ihop och skapat en dag fylld av debatter, workshops och diskussioner på aktuella teman.

- Det är ett viktigt arbete som ungdomarna har gjort kring detta. Det handlar om att aktivera ungdomarna, både för att få fram det enorma engagemang som de har, och för att visa dem att det är möjligt att påverka, säger Eva Looström, metodutvecklare unga påverkar i Angered.

Under dagen kommer teman som ungt inflytande, skola och jobb att beröras. På plats finns Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande och stadsdelsdirektörerna från Angered och Östra Göteborg samt lokala politiker och flera organisationer.

Alla som vill delta på denna demokratidag, unga som gamla, är varmt välkomna!

Nu är det Vår tur – ungdomarnas tur – i Angered och Östra Göteborg.

Du kan läsa mer om evenemanget som arrangeras 25 november 2017 på kulturhuset Blå Stället i Angered här.