Politikernas frågestund med invånarna 28 november

Publicerad 30 november 2017

Frågor om vad som krävs för att ingå ett IOP ställdes på invånarnas frågestund med politikerna i Majorna-Linné den 28 november.

En representant för föreningen Spelets hus, som är en paraplyförening för sällskapsspel i Majorna, besökte mötet för att berätta om föreningens verksamhet och för att ställa frågor om vad som krävs för att ingå ett IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) med SDF Majorna-Linné.

Politikerna svarade att ett IOP är ett avtal mellan stadsdelen och en eller flera idéburna organisationer, där båda parter har nytta av varandra. Förvaltningen föreslog att representanten från Spelets hus skulle kunna träffa en tjänsteperson från förvaltningen för att få mer information om vad som krävs för att ingå ett IOP med Göteborgs Stad.