Avstängning Volrat Thamsgatan

Publicerad 26 april 2018

Mellan den 21 maj och 24 augusti uppförs stommen för ett flerbostadshus på Volrat Thamsgatan 15.Gatan kommer att vara avstängd för genomfart på vardagar 07.00-18.00 samt lördagar 08.00-16.00. Samtidigt kommer dagens enkelriktning på Olof Rudbecksgatan tas bort. Dessutom kommer parkeringsplatserna på Olof Rudbecksgatan gatan stängas av på vardagar mellan 07.00-18.00. Detta för att öka framkomligheten för lastbilar.

Gångtrafikanter kommer att ledas om till en passage mellan en inhägnad mobilkran och hotellets parkeringsgarage. Mobilkranen placeras ut omkring den 17-18 maj.