Trafikverket förbereder spårbygge vid Ånäsvägen

Publicerad 28 december 2017

13 januari påbörjar Trafikverket spontarbete vid järnvägsområdet på Ånäsvägen. Arbetet beräknas att pågå till mitten av maj 2018. Störningar i form av buller kommer förekomma.

Etableringsmråde

Längs med Malmsjögatan och på delar av Ånäsvägen kommer entreprenören att etablera byggbodar och inhängna arbetsområdet innan spontarbetet startar. När vi etablerar oss i området kommer biltrafiken att påverkas. Ett körfält kommer att stängas av längs med Malmsjögatan och på delar av Ånäsvägen i cirka en vecka. För att nå Malmsjögatan hänvisas biltrafiken via Byfogdegatan. Följ skyltning på plats. Inom etableringsområdet kommer vi även utföra markarbeten, som
inte påverkar framkomligheten.

Informationsmöte

Trafikverket bjuder in dig till ett informationsmöte där de berättar mer om byggnationen av Olskroken planskildhet, och vilka arbeten som ska göras framöver. För att anmäla dig till mötet fyller du i formuläret på länken: www.trafikverket.se/olskroken/

Sista anmälningsdag till mötet är 1 februari.