Tredje långgatan blir gågata över sommaren

Publicerad 25 april 2017

Under sommarhalvåret från 2 maj till 30 september förändrar Tredje Långgatan skepnad och blir en sommargågata. Och det innebär att all trafik sker på gåendes villkor.

Du som går: Vis hänsyn till alla

Du som cyklar: Du ska ta hänsyn till de gående och inte cykla fortare än med de gåendes fart. Du får använda elcykel.

Du som kör bil: Du får inte får köra ett motordrivet* fordon på gatan, annat än för att korsa den.

Du som kör en transport:

  • du får köra varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
  • du får transportera gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
  • du får transportera gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan
  • du får transportera sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.


* Motordrivet fordon enligt Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner:
Ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon.