Välkommen till öppet förmöte 19 april och nämndmöte 24 april i Askim-Frölunda-Högsbo

Publicerad 13 april 2018

Har du tankar eller synpunkter kring något ärende som nämnden tar upp vid nästa nämndmöte eller någon annan fråga som berör dig som medborgare? Kom till öppet förmöte den 19 april! Temat för detta öppet förmöte är modern teknik i framtidens äldreomsorg.

Kom och prata med dina stadsdelsnämndspolitiker om hur du vill att framtidens äldreomsorg med modern teknik ska se ut.

Tid för öppet förmöte: 19 april klockan 18–19
Plats: Medborgarkontoret vid Frölunda torg, i Resecentrum – en trappa upp!

Stadsdelsnämndens politiker kommer att lyssna och samtala kring frågor som engagerar dig.
Hans Nordstrand som är verksamhetsutvecklare i välfärdsteknik kommer att hålla en kort presentation om behovet av modern teknik inom äldreomsorgen innan vi i grupper tillsammans med politikerna sätter oss för prata om ämnet.


Tid för nämndmöte: klockan 17
Plats: Frölunda Kulturhus

Du är välkommen att lyssna på politikernas diskussioner och beslut.

Några ärenden som behandlas:

• Uppföljningsrapport 1 2018


Dagordning och handlingar

Du hittar dagordning och alla handlingar på www.goteborg.se/namndhandlingar (välj SDN Askim-Frölunda-Högsbo).

Politiker i Askim-Frölunda-Högsbo

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga politiker i stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo: Politiker i Askim-Frölunda-Högsbos stadsdelsnämnd