Utrikesfödda lär sig svenska på öppna förskolan – SKL vill sprida metoden

Fotograf: Patrik Rosell

Publicerad 12 september 2018

– Nyckeln för att ta sig fram i samhället är att kunna språket, säger Lena Svensson, pedagog på öppna förskolan. Sedan tio år erbjuder öppna förskolan vid Opaltorget i Göteborg utrikesfödda personer att läsa förberedande svenska för invandrare. Initiativet är så lyckat att SKL, Sveriges kommuner och landsting, nu intresserar sig och besöker verksamheten.

En gång i veckan träffas deltagarna på öppna förskolan vid Opaltorget för att träna på att tala, läsa, skriva och lyssna på svenska.

– Vi inspirerar deltagarna inför den fortsatta inlärningen. Vi ser att de lär sig mycket genom att komma hit. Det händer ofta att deltagarna lånar böcker på svenska och sedan läser för sina barn, säger Annika Qvick, lärare i denna förberedande svenska för invandrare.

Melinda från USA deltar med sin dotter

En av deltagarna i svenskundervisningen är Melinda George, som kom till Sverige från USA för ungefär ett halvår sedan.

– Jag tycker om att komma hit med min dotter. Jag lär mig läsa, skriva och prata. Och varje vecka sjunger vi på svenska för barnen, säger hon.

SKL: ”Vill sprida den här verksamhetsformen”

Nu ska SKL göra ett besök för att se hur öppna förskolor kan fortsätta arbeta med etablering och integration för utrikesfödda.

– Vi märker att det finns ett stort intresse av att vidareutveckla och sprida denna verksamhetsform, säger Emil Larsson, projektkoordinator på SKL.

Nästan bara kvinnor deltar

Förskollärare Lena Svensson anser att det är viktigt att öppna förskolan arbetar aktivt för att utrikesfödda invånare ska bli integrerade i svenska samhället.

– De som kommer hit får träffa andra i samma situation. De får självkänsla och nya kontakter samtidigt som vi leker med barnen. Men det är nästan bara kvinnor som kommer hit, för det är ju ofta de som är hemma med barnen, säger hon.

Enligt Lena Svensson är deltagarna på väldigt olika nivåer i svenska språket när de kommer hit. Men efter ett tag kan de flesta svenska så bra att de går vidare till ordinarie kurser i Svenska för invandrare, förklarar hon.

Större integrationsutmaningar med åren

Integrationsutmaningarna har blivit större med åren, enligt Lena Svensson.

– När jag började som lärare för nästan 40 år sedan talades det inte så många olika språk. Men nu finns det människor från världens alla hörn i området. Många utrikesfödda har ju lyckats i samhället, men det skulle behövas mer av svenskundervisning och fler mötesplatser för människor, säger hon.