Ledningsomläggning på Svangatan

Publicerad 13 april 2018

Under vecka 18 påbörjar vi ledningsomläggningar på Svangatan. Arbetet beräknas att pågå i cirka två veckor. Störande ljud kan förekomma.

Trafikverket lägger om ledningar eftersom att de i sitt nuvarande länge hamnar i konflikt med bygget av Olskroken planskildhet.

Trafikverket kommer företrädesvis att arbeta dagtid, men även nattarbete kan förekomma.