Rapport om förskolekön varje månad

Publicerad 10 januari 2018

Från och med nu kommer vi varje månad att presentera samma statistik för kön som rapporteras till Göteborgs kommunfullmäktige.

Just nu finns det inga stora nyheter att presentera om förskolekön i Centrum.

Ytterligare ett tiotal barn har kunnat få erbjudande om placering sedan sist, men fortfarande väntar många på besked.

Rapport en gång i månaden

Vi kommer fortsättningsvis redovisa kön genom att återge den rapportering som Göteborgs kommunstyrelse får. Den görs i början av varje månad och innehåller tre olika siffror:

  • Hur många barn som i slutet av den gångna månaden inte hade erbjudits och fått tillträde till en plats inom de lagstadgade fyra månaderna.
  • Hur många av dem som i gruppen ovan som har fått erbjudande om placering efter fyra månader.
  • Hur många nya barn (omplaceringar räknas alltså inte in här) som har placerats sedan den senast uttagna statistiken.

Siffror för december

Den senaste rapporten kom i början av januari och visar att 19 barn i Centrum stått längre än fyra månader i kö och ändå inte fått något erbjudande. Av dem hade två fått ett erbjudande, men efter fyra månader. Sedan den senaste rapporteringen har 33 nyplaceringar gjorts.

Bild av framtiden

Den här rapporteringen ger en tydlig och färdig bild av kön, men den säger inte så mycket om framtiden. Vi kommer därför också att försöka komplettera med bilder och prognoser som blickar framåt. Det är viktigt då att veta att de innehåller stora mått av osäkerhet.

Det vi kan se nu är att de som erbjuds placeringar nu i januari och februari i många fall har fått vänta mellan uppemot åtta månader, fyra månader längre än vad lagen säger.

Förutsatt att förtätningar kan göras som planerat och personal kan rekryteras till de lokaler som finns, väntar vi oss inte att kötiden kommer att bli längre än det framöver.

Vi fortsätter att löpande informera om läget här på www.goteborg.se/centrum