Till helgen ska fartyg kunna passera Götaälvbron igen

Publicerad 13 april 2018

Den pågående reparationen av det ena av Götaälvbrons två påseglingsskydd bedöms kunna vara färdig på fredag kväll, 13 april. Från midnatt till lördagen ska fartyg åter kunna passera bron.

Påseglingsskyddet är skadat, men bron är lika hel och säker att använda. Lite slarvigt går det att jämföra med en gammal bil - en buckla i kofångaren, påseglingsskyddet, men bilen är lika bra att använda. Foto: Asbjörn Hanssen

Det var sent på kvällen den 6 april som ett lastfartyg på väg uppför Göta älv körde på ett av Götaälvbrons påseglingsskydd så kraftigt att denna metallkonstruktion inte längre ger bron fullt skydd vid en eventuell påsegling. Götaälvbrons konstruktion eller funktion har inte skadats utan påseglingsskyddet fyllde sin funktion och skyddade bropelarna. Nu pågår reparationen av påseglingsskyddet. Bland annat monteras ett antal nya, stående metallbalkar och stödbalkar till dessa. Reparationen bedöms kunna vara färdig på fredag kväll och fartygstrafiken kunna släppas på igen under natten till lördag.

Fram till dess håller statliga Sjöfartsverket farleden under Götaälvbron avstängd för fartygstrafik.

På bron, som Göteborgs Stad äger, går all fordons-, cykel- och gångtrafik som vanligt medan reparationen av påseglingsskyddet pågår. Bron är säker att använda.

Foto: Asbjörn Hanssen