Trafikverket bygger in- och utfarter vid E-20 och pålar vid Malmsjögatan

Publicerad 9 april 2018

I mitten av april börjar Trafikverket bygga nya in- och utfarter till arbetsområdet längs med E20. Samtidigt börjar pålningsarbete vid Malmsjögatan som går längs med järnvägsspåren i Gamlestaden. ​Arbetet pågår i cirka fem veckor på vardagar.

Bygget av nya vägar gör vi för att kunna hantera byggtrafiken från arbetsområdet.

Under arbetsperioden kommer framkomligheten att påverkas på E20, mellan Olskroksmotet och Munkebäcksmotet i riktning mot centrum.

Busskörfältet och ett bilkörfält tas anspråk mellan klockan 21:00-06:00. Bilkörfältet planeras enbart att påverkas under den inledande veckan av arbetet. På dagtid kommer vi att arbeta inom vårt arbetsområde vilket inte påverkar framkomligheten.

Pålningsarbete

För att förstärka marken inför framtida byggnation i området vid Malmsjögatan kommer vi att utföra pålningsarbete med start under vecka 15. Vi beräknar att arbetet pågår fram till juli och sker dagtid. Störningar i form av buller kommer förekomma.

Läs mer på Trafikverkets webbplats: www.trafikverket.se/olskroken