Frågestund med invånarna i Majorna-Linné 20 juni

Publicerad 21 juni 2017

Frågor kring området runt Stigbergstorget samt om arbetet med medborgardialog togs upp på invånarnas frågestund med politikerna.


Två invånare som är nyinflyttade i stadsdelen undrar om kommunen har planer på att rusta upp området kring Stigbergstorget. De ställer också frågor om vad det finns för planer för stadsutveckling i Majorna-Linné. Politikerna berättar om pågående projekt och informerar också om att det finns mycket information om pågående stadsutvecklingsprojekt på webben.

En annan invånare, också nyinflyttad i stadsdelen, undrar hur de öppna förmötena innan nämndsammanträdena fungerar, hur många personer som brukar komma och vilka andra forum som finns för medborgardialog i stadsdelen. Politikerna förklarar hur arbetet med att möta medborgarna är ordnat i stadsdelen.

Invånarna undrar även hur Göteborgs Stad är organiserat med stadsdelsnämnder, fackförvaltningar och bolag och politikerna förklarar hur systemet fungerar och vilken nämnd som är ansvarig för vilka frågor. Politikerna och invånarna diskuterar också allmänt kring den demokratiska utvecklingen i Sverige idag.