2017 års vinnare av kulturpriset och idrotts- och föreningsstipendium

Publicerad 17 november 2017

Varje år delas Angereds kulturpris och idrotts- och föreningsstipendium ut av stadsdelsnämnden i Angered. Priserna är till för att stödja, uppmuntra och belöna personer inom olika kulturområden och inom idrotts- och föreningsverksamhet. I går delades priserna för 2017 ut.

Det är två priser som årligen delas ut för att uppmärksamma föreningslivet och -utövare i Angered. De som får priserna nomineras av boende i Göteborg.

- Föreningslivet är en viktig del av samhället, och kommer bli ännu viktigare framöver. Priserna är viktiga för att uppmärksamma arbetet som görs av personer och föreningar i stadsdelen Angered, säger Amela Filipovic, sektorschef kultur och fritid i stadsdelsförvaltningen Angered.

Kulturpriset

Angereds kulturpris är på totalt 50 000 kr. Priset är till för att stödja, uppmuntra och belöna personer inom olika kulturområden såsom bild och form, litteratur, musik, dans, teater, film och konsthantverk.

Årets kulturpris går till Segal Mohamed, skådespelerska och poet samt nätverket Staden är Din. Hedersomnämnande tilldelas Cili Ivanovski, konstnärinna.

- Det känns fantastiskt att få priset. Det ger mig en känsla av lycka att det jobb jag gör uppmärksammas på detta sätt, säger Segal Mohamed.

Idrotts- och föreningsstipendium

Angereds idrotts- och föreningsstipendium är på totalt 50 000 kr. Priset ska gå till en person eller förening som har gjort något bra inom idrotten eller i föreningslivet. Hen eller föreningen ska ha jobbat med jämställdhet och mångfald inom idrotts- eller föreningsverksamhet, utvecklat ungdomsaktiviteter, varit nytänkande, en god ledare eller ska ha visat socialt engagemang i föreningsverksamheten.

Årets idrotts- och föreningsstipendium går till Mikael Olausson, ungdomsledare inom fotbollsföreningar i Angered och Mikaela Aronsen, Hammarkullen Basketklubb och Street Games. Hedersomnämnande tilldelas Anita Natvik, som står bakom Skördefesten i Olofstorp.

- Det här visar att det inte spelar någon roll var du kommer ifrån och vad din bakgrund är för att nå framgång. Det som driver mig är glädjen som jag möter hos barn och ungdom, och priset är en liten bonus på det, säger Mikaela Aronsen.

Motiveringar

Motiveringar för kulturpriset

Segal Mohamed belönas för att ha utvecklat teaterformer och spoken word i Angered. Hon har från scenen skildrat upplevelsen av att växa upp i Angered. Hon är en stark förebild för andra unga och ger dem en röst.

Staden är Din belönas för sitt arbete med att, med hjälp av bland annat hiphopkulturen, skapa opinionsbildning och förändring. Nätverket har genom positiva sammanhang skapat möten över stadsdelsgränserna vilket har ökat gemenskapen och minskat fördomar i staden.

Hedersomnämnande tilldelas Cili Ivanovski. Hon har under mycket kort tid i Sverige lyckats etablera sig som konstnär. Hon är en god förebild för andra romska kvinnor och unga flickor som inspireras av hennes kreativitet och arbetsglädje.

Motiveringar för Idrotts- och föreningsstipendiet

Mikael Olausson tilldelas Idrotts- och föreningsstipendiet för hans positiva ledarskap och hans stora hjärta. Som lärare på skolan men särskilt i de olika ideella sammanhang där han deltagit har han alltid bidragit med ett öppet förhållningssätt och en vilja att se individen. Som tränare för flickor och pojkar utstrålar han en energi som smittar av sig på ungdomar och föräldrar, inspirerar och bygger pedagogiskt laget kring goda värderingar och sammanhållning.

Mikaela Aronsen tilldelas Idrotts- och föreningsstipendiet för hennes stora ideella engagemang och breda samhällsarbete. Inom både basket och Street Games utgör hon en förebild med sitt starka ledarskap, och bägge är exempel på verksamheter som har lyckats attrahera många flickor och tjejer

Anita Natvik tilldelas hedersomnämnande då hon i flera år med sitt brinnande engagemang lyft fram det lokala och ekologiska, och därmed skapat en fest där det nya och det gamla möts. Med sitt goda humör och sin ordningskänsla har hon arbetat för att Skördefesten ska vara en mångfacetterad tillställning där alla ska kunna hitta något som intresserar dem.