Träffa dina lokala politiker i Västra Göteborg

Publicerad 16 april 2018

Har du tankar eller synpunkter kring något ärende som nämnden tar upp vid nästa nämndmöte eller någon annan fråga som berör dig som medborgare?

Välkommen till allmänhetens frågestund. Kom och ställ dina frågor till politikerna.

Tid: Tisdag 24/4 kl. 17.05
Plats: Stadsdelshuset, Torgny Segerstedtsgatan 90

Nämndmöte

Tid: Tisdag 24/4 kl. 17.00
Plats: Stadsdelshuset, Torgny Segerstedtsgatan 90

Hit är du välkommen för att lyssna på politikernas diskussioner och beslut.

Några av de ärenden som tas upp:

  • Framställan till kommunstyrelsen angående ansvarsfrågan för hållbara toalettlösningar för södra skärgården
  • Yttrande gällande förslag till Göteborgs Stads åtgärdsprogram mot buller

Alla handlingar och protokoll finns på www.goteborg.se/namndhandlingar. Du kan också få en utskriven kopia på våra bibliotek och på Medborgarkontoret vid Frölunda torg