Besiktning av Vasagatans alléträd

Nu besiktigas Vasagatans alléträd. Fotograf: Peter Svensson

Publicerad 11 september 2017

Under vecka 37 inleds enligt ordinarie plan besiktning av Vasagatans alléträd. Resultatet av besiktningen beräknas vara klart i slutet av oktober.

Med start måndag vecka 37 inleder en arborist, på uppdrag av Göteborgs Stad, besiktning av Vasagatans alléträd för att se hur de mår. Besiktningen pågår under totalt tio dagar - två dagar vecka 37, därefter uppehåll under två veckor och sedan återupptas besiktningen och avslutas efter åtta dagar.

Besiktningen sker enligt ordinarie plan och baseras på resultatet av tidigare besiktningar. Av de totalt 174 träden kommer fördjupad besiktning ska av nio träd på grund av att de tidigare fått anmärkningar. Det innebär att arboristen kommer att klättra i dessa nio träd, till exempel för att kontrollera infästning av grenar för att se om de är hållbara. Övriga träd besiktigas från marken.

Arboristen lämnar protokoll över besiktningen. Information om resultatet av besiktningen presenteras här på Göteborg Stads webbplats under slutet av oktober.