Lex Sarah-anmälan om handläggning inom socialtjänsten

Publicerad 6 september 2017

Socialtjänsten i Angered har gjort en lex Sarah-anmälan om socialtjänstens egen hantering av ärendet med en person som sökt hjälp. Personen har varit i kontakt med flera olika enheter inom socialtjänsten.

Socialtjänsten i Angered har gjort en lex Sarah-anmälan om socialtjänstens egen hantering av ärendet med en person som sökt hjälp. Personen har varit i kontakt med flera olika enheter inom socialtjänsten. Personen avled i våras.

- Det är förfärligt när en ung människa dör, det är något som man hoppas aldrig ska hända, säger områdeschef Maria Sjödahl. Den utredning som vi har gjort visar på brister i vår handläggning, framför allt i samverkan mellan olika enheter och roller, samt att personens behov inte togs om hand med den kvalitet som hade behövts. Däremot kan vi i nuläget inte dra slutsatsen att bristerna har lett till personens död.

Förbättra samverkan och göra rutiner tydligare

För att förhindra att något liknande ska hända igen kommer vi göra flera åtgärder. Främst handlar det om att vi behöver bli mycket bättre att samverka mellan olika enheter och områden. Vi behöver också göra rutiner tydligare och säkerställa att rutinerna följs, tydliggöra socialsekreterarnas ansvar att se till helheten i situationen och tydliggöra roller och ansvar vid samverkan mellan olika personer och enheter.

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg

Eftersom bristerna är flera bedömer utredaren att händelsen utgör ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah. Vi kommer därför att anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Här kan du läsa mer om IVO och lex Sarah